polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Rokiciny
W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach PROW 2007 – 2013 prosimy o wypełnienie ankiety przez osoby zainteresowane posiadaniem takiej instalacji i wzięciem udziału w realizacji takiego projektu.

 Maksymalna kwota dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na chwilę obecną kwota dofinansowania nie została precyzyjnie i ostatecznie określona. Kwota dofinansowania inwestycji określona zostanie po pozytywnej ocenie wniosku, który Gmina Rokiciny złoży do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Na chwilę obecną nie możemy wykluczyć, że realizacja inwestycji u poszczególnych Wnioskodawców uzależniona będzie od spełnienia przez nich następujących warunków:

1.      Wnioskodawca zobowiązuje się wpłacić na utworzone w tym celu subkonto bankowe udziału własnego, którego kwota ostatecznie zostanie określona po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie w/w inwestycji. Wstępna kwota udziału własnego Wnioskodawcy stanowić będzie 10% kosztów kwalifikowalnych + koszty niekwalifikowalne w/w inwestycji.

2.      Wstępne ustalenia wskazują, że kwota udziału własnego każdego Wnioskodawcy będzie nie niższa niż 3.000 zł, którą należy wpłacić na w/w subkonto za pośrednictwem UG w Rokicinach. Kwota wskazanego udziału własnego może ulec zmianie po przetargu, co będzie wymagało dopłacenia przez Wnioskodawcę różnicy, bądź kwota nadpłaty udziału własnego zostanie mu zwrócona.

3.      Jeżeli Wnioskodawca nie dokona obowiązku wpłaty, w terminie, który określi Gmina Rokiciny, ustalonego wyżej udziału własnego na subkonto bankowe – zostanie on wykreślony jako Wnioskodawca zdyskwalifikowany do realizacji inwestycji, a na jego miejsce zostanie wpisana kolejna osoba z „listy rezerwowej” (tj. z listy osób, które nie znalazły się na miejscach zakwalifikowanych do dofinansowania w I etapie).

4.      Jeżeli wniosek Gminy Rokiciny nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wówczas Wnioskodawca otrzyma zwrot całej kwoty udziału własnego wpłaconej na w/w subkonto bankowe.

 

Ostateczne stanowisko w tej sprawie zostanie zajęte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z tym, że Gmina Rokiciny będzie miała bardzo krótki termin na złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (termin ten nie został jeszcze ostatecznie ustalony), prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych ankiet w formie papierowej na dziennik w tutejszym Urzędzie Gminy w Rokicinach, lub skanów ankiet drogą elektroniczną na adres ug@rokiciny.net.

Ze względu na ograniczone środki na realizację tego zadania, zgłoszone ankiety wezmą udział w losowaniu kolejności realizacji.  Ankiety złożone po dniu 17 kwietnia 2015r. będą uwzględnione przy kolejnym naborze, który będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wypełnione i podpisane ankiety w formie papierowej na dziennik w tutejszym Urzędzie Gminy w Rokicinach lub skany ankiet drogą elektroniczną na adres ug@rokiciny.net


16-04-2015
Załączniki
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30