polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Sesja w dniu 27 marca 2015 r.
 W dniu 27 marca 2015 r. odbyła sie VI sesja Rady Gminy Rokiciny, której przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  V sesji Rady Gminy.

 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

    5.1.zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
          Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej
           na terenie Gminy Rokiciny”; 

    5.2.zmiany budżetu na rok 2015;

    5.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2015-2025;

    5.4.poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia
          za inkaso;   

    5.5.zmiany uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Rokiciny  z dnia 24 listopada  2011 roku
           w sprawie opłaty targowej;

    5.6.przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokiciny w 2015 roku;

    5.7.utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
           Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku;

    5.8.wyboru przedstawicieli Gminy Rokiciny do Stowarzyszenia Gmin Regionu
          Południowo- Zachodniego Mazowsza.

 

6. Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.

7.Sprawozdanie Wójta Gminy o aktualnym stanie Gminy Rokiciny na dzień 27.03.2015 r.
    z odniesieniem się do sprawozdania złożonego na koniec kadencji 2010-2014 przez
    poprzednią Wójt Barbarę Robak. 

8.Informacja:

     8.1. Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;

     8.2. Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.     

 9.Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

 10.Zakończenie obrad.

 

30-03-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30