polski
środa, 12 sierpnia 2020 r. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
Realizacja dróg gminnych w ramach dofinansowania z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia-Kolonia Łaznów ( II etap) – 1+442,00 - 2+239,77”.


Odbiór robót drogowych nastąpił w dniu 16 czerwca br.

Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020, w związku z czym dofinansowanie z FDS wynoszące 65% kosztów kwalifikowalnych zadania również zostało rozłożone na dwa lata.

Koszt realizacji całego zadania stanowiący w całości koszt kwalifikowalny wyniósł kwotę 1 146 649,79 zł, w tym całkowite dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych  wyniosło  kwotę 745 322,00 zł.

Odcinek  tej drogi  o długości  0,798 km  jest dalszym  ciągiem drogi do Kolonii Łaznów budowanej w ubiegłym roku (ulica Kolejowa- 0,635 km).

W ramach przebudowy drogi nastąpiło poszerzenie szerokości drogi do 5,5 m
i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonany został dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, jednostronne pobocze o szerokości 0,75 m, zjazdy do działek, remont przepustów umożliwiający odprowadzenie wód opadowych, ustawiono aktywny znak drogowy z panelem fotowoltaicznym  „ uwaga na zwierzęta leśne” z uwagi na przebieg drogi na całym odcinku przy terenie leśnym.27 kwietnia br. dokonano odbioru częściowego robót drogowych dotyczącego zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 106270E w msc. Stare Chrusty –ETAP III” – o długości 0,827 km – jest to droga w kierunku Borowej.

Realizacja zadania z uwagi na przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 65% kosztów kwalifikowalnych zadania,  została rozłożona
w cyklu trzyletnim 2019-2021 rok, w związku z czym dofinansowanie również zostało rozłożone na trzy lata.

Za lata 2019-2020 otrzymaliśmy  dofinansowanie Z FDS w łącznej kwocie 267 368,70 zł

Kolejna transza dofinansowania w kwocie 327 401,30 zł nastąpi  na początku  2021 roku po całkowitym zakończeniu zadania, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Koszt realizacji całego zadania, stanowiący w całości koszt kwalifikowalny wyniesie 915 031,66 zł,  w tym całkowita wartość dofinansowania w latach 2019-2021 z Funduszu Dróg Samorządowych  wyniesie  594 770,00 zł.

W ramach przebudowy drogi  nastąpi poszerzenie szerokości drogi do 5 m- dwa pasy ruchu po 2,5 m szerokości każdy i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m, wykonano  zjazdy do posesji z kostki betonowej, przeprofilowano i odmulono  rowy przydrożne, oczyszczono przepusty, które umożliwią sprawne odprowadzenie wód do rowów melioracyjnych.

Zadanie to jest kontynuacją realizowanego w 2016 roku I etapu przebudowy całego ciągu drogi w m. Stare Chrusty.
30-06-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31