polski
Czwartek, 04 czerwca 2020 r. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
VI sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 20 maja 2019 r.

W dniu 20 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się  VI sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyli wszyscy radni.

VI sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 20 maja 2019 r.

W dniu 20 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się  VI sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyli wszyscy radni.
Podjęli oni uchwały w następujących sprawach:
        1. zmiany budżetu na rok 2019;
        2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2019-2033;
        3. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Rokiciny na lata 2019‑2021;
        4. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/168/06 Rady Gminy Rokiciny z dnia 28 września 2006 r., w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach;
        5. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach;
        6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
        7. uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
        8. zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobu ich przyznawania;
        9. ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rokiciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
        10. zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Rokicinach oraz oddziałów przedszkolnych w Łaznowie i Jankowie, jak również wartości punktowej ich kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
        11. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rokiciny położonej w obrębie Maksymilianów gm. Rokiciny;
        12. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny położonych w obrębie Chrusty Nowe gm. Rokiciny;
        13. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

23-05-2019
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30