polski
Sobota, 25 maja 2019 r. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Szanowni Państwo uprzejmie informuję o rozpoczęciu XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2019” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W imieniu organizatorów
zapraszam Państwa do współpracy dla upowszechnienia idei konkursu i informacji o jego przebiegu.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych go-
spodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 20.05.2019 r.),

wojewódzkim (do 21.06.2019 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe wy-
łonią po trzech laureatów – właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów woje-
wództwa łódzkiego, tj. regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradz-
kiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie

wojewódzkim.

Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizato-
rów (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Łódzkiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium

Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni
zwycięzcę, uczestnika etapu ogólnokrajowego.

Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne na-
śladowania pod względem stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie

są wizytówką naszego regionu. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano
atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla
laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.
Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 29.03.2019 r. w każdej Placówce Terenowej

KRUS. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolni-
czą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, logo i plakat z prośbą o rozpowszechnienie
na Państwa terenie oraz na stronie internetowej Państwa urzędu. Nadmieniam, iż regulamin konkursu
można również znaleźć na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Anna Gawarzyńska, kierownik Samo-
dzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Tomaszowie

Mazowieckim, tel. (44) 725 64 16, e-mail: anna.gawarzynska@krus.gov.pl.
04-03-2019
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31