polski
Piątek, 05 czerwca 2020 r. Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Pracodawco pamiętaj o PITach

Pracodawco pamiętaj, że PIT-4R, PIT-8C, PIT -8AR, PIT-11,PIT-11A, PIT-40A oraz  PIT-R za 2018 r.   należy przesłać do Urzędu Skarbowego   wyłącznie elektronicznie   w terminie  do 31 stycznia 2019r.   

         Więcej szczegółów można znaleźć na stronie  www.podatki.gov.pl
       Wypełniając PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. – należy pamiętać o poprawnym PESEL lub NIP
    • Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika.
    • Dzięki temu udostępnimy mu poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018.
Jeżeli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.
Pamiętaj, aby wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym jest PESEL albo NIP twojego pracownika lub innego podatnika. Umożliwi to nam przygotowanie dla niego poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.
Jeśli pracownik jest obcokrajowcem - jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:
    • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
    • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. dni.
Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni
z obowiązku meldunkowego.
18-01-2019
Informacje
Ilość odwiedzin 314
Osoba wprowadzająca Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Admin
Data utworzenia 2019-01-18
Data ukazania się 2019-01-18
Ostatnia zmiana 2019-01-18
Data przeniesienia do archiwum Brak
Pokaż rejestr zmian
Rejestr zmian
Czas Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
2019-01-18 14:01 Piotr Sipiński Utworzono artykuł
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30