polski
Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków wraz zbudowa i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny

 

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na

zadanie pn. : „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków wraz zbudowa i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny”

Ogólna wartość zadania: 7.947.591,00 zł netto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 2.159.627,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 925.554,00 zł

Przedmiotem projektu jest relizacja nastepujacych zadań:

  1. Zadanie nr 1 – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Rokiciny – Kolonia gm. Rokiciny.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi przebudowa sieci kanalizacyjnej o dł. 62,89 m i budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 196,42 m z rur PCV 200 mm. Odbiornikiem ścieków sanitarnych z projektowanego kanału będzie istniejący kanał sanitarny w ul. Wł. Reymonta.

  1. Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodna w Rokiciny – Kolonia gm. Rokiciny.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł.13,30 m i tłocznej o dł. 36,19 m oraz przepompowni ścieków. Kanał sanitarny zaprojektowany został w pasie drogowym działki 131/17. Odbiornikiem ścieków sanitarnych z projektowanego kanału będzie istniejący kanał sanitarny w ul. Wodnej. Włączenie nastąpi w istniejącej studni S2 zlokalizowanej na istniejącym kanale DN200 w ul. Wodnej. Kanał na odcinku od studni S2 do przepompowni będzie kanałem tłocznym. Przepompownia będzie miała średnicę DN 1200 typ mokry. Kanał zostanie zakończony studnia rewizyjną (S1), na istniejącym kanale sanitarnym DN160 (zbierającym ścieki gospodarczo – bytowe z posesji ul. Wodna 2,4,6 i 6a). W studni S1 nastąpi zmiana kierunku spływu ścieków, zamiast do ZWiK do gminnej oczyszczalni ścieków. Kanalizacja zostanie wykonana z materiału PVC i PEHD.

  1. Zadanie nr 3 – Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rokicinach.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej, co umożliwi znaczne zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z Qśr.d = 253 m3/d do Qśr.d 810 m3/d oraz z RLM = 2244 do RLM = 6000. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również wykonanie uzupełniającej sieci przewodów międzyobiektowych technologicznych, elektrycznych i AKPiA, rozbudowa wewnętrznych dróg i chodników, wybudowanie drugiego wjazdu na teren oczyszczalni z przylegającej bezpośrednio do terenu oczyszczalni drogi gminnej oraz remont ogrodzenia.

  1. Zadanie nr 4 – Monitoring bezobsługowej automatycznej pracy pompowni.

Zamontowany zostanie monitoring bezobsługowej automatycznej pracy pompowni ul. Wodna Rokiciny-Kolonia i oczyszczalni ścieków.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl

10-01-2019
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30