polski
Sobota, 30 maja 2020 r. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
III sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 28 grudnia 2018 r.


 

W dniu 28 grudnia 2018 roku w konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się  III sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyło 14 radnych.

Podjęli oni uchwały w następujących sprawach:

1.      zmiany budżetu na rok 2018;

2.      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2033;

3.      uchylenia uchwały nr II/19/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

4.      zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

5.      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2033;

6.      uchwalenia budżetu na 2019 rok;

7.      przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Stefanów w gminie Rokiciny”;

8.      zmiany uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

9.      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rokiciny na lata 2019‑2021;

10.         podwyższenia kryterium dochodowego z pomocy społecznej uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

11.         uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

12.         przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rokiciny na lata 2019-2020;

13.         Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

14.         wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokiciny;

15.         wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rokiciny;

16.          przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Rokiciny na 2019 rok.

07-01-2019
Szukaj w artykułach
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31