polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
XLIV sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 22 marca 2018 r.W dniu 22 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się  XLIV sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyło 15 radnych. Podjęli oni uchwały w następujących sprawach:
1 zmiany uchwały Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Rokiciny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów przyznawania nagród za specjalnego funduszu nagród;
2 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokiciny jest organem prowadzącym oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 litera b ustawy Karta Nauczyciela;
3 zmiany budżetu na rok 2018;
4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030.
5 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokiciny w 2018 roku.
05-04-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30