polski
Piątek, 29 maja 2020 r. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Sesja w dniu 20 grudnia 2017 r.
XL sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 20 grudnia 2017 r.


W dniu 20 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się XL sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyli wszyscy radni. Podjęli oni uchwały w następujących sprawach:
1 Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Rokiciny;
2 Przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rokiciny”;
3   Uchylenia uchwały Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek etap I”;
4 Udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pn.; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek etap I”; 
5 Zmiany budżetu na rok 2017;
6 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2017-2030;
7 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na kata 2018-2030;
8 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030;
9 Uchwalenia budżetu na rok 2018;
10 Zmieniającą uchwałę Nr XXV/150/16 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok;
11 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
12 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rokiciny na rok 2018;
13 Przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny w roku 2018;
14 Powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;
15 Przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Rokiciny oraz planów pracy Komisji na 2018 rok.


20-12-2017
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31