polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
XXIV sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 29 listopada 2016 roku

W dniu 29 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rokiciny z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 Zmiany budżetu na rok 2016;

5.2 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2016-2025;

5.3 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy

Rokiciny;

5.4 Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia

podatku rolnego na obszarze Gminy Rokiciny na 2017 rok;

5.5 Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków;

5.6 Dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

5.7 Zmiany uchwały Nr XII/58/15 Rady Gminy Rokiciny z dnia 22 października

2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Rokiciny”;

5.8 Przyjęcia Programu współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

rok 2017.

6. Informacja:

6.1 Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;

6.2 Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.

7. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

8. Zakończenie obrad.

 

Podczas posiedzenia obecny był również Radny Powiatu Tomaszowskiego – pan Marek Olkiewicz.

 

 

 

01-12-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30