polski
Niedziela, 07 czerwca 2020 r. Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta
OSTRZEŻENIE dla dłużników
W związku z faktem, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zaleciła Gminie Rokiciny systematyczne egzekwowanie zaległych należności za dostarczaną mieszkańcom wodę i odprowadzone ścieki, oraz  uwzględniając stanowisko Radnych Gminy Rokiciny Informujemy
Gmina Rokiciny informuje, że w przypadku ustalenia, że odbiorcy wody z wodociągu gminnego, którzy z premedytacją i przez długi czas nie uiszczają należnych opłat za dostarczaną wodę będą pozbawieni jej dostaw do ich nieruchomości. Gmina zapewni tym osobom możliwość pobierania wody z ustalonego punktu poboru wody, który zostanie im wskazany w momencie odcięcia dopływu wody. Jest to sytuacja wymuszona przepisami prawa na władzach gminy i będzie dotyczyła tych osób, które zadłużenie w opłatach mają największe, powstające przez długi okres, a których ocena stanu materialnego pozwala przyjąć, że są oni w stanie opłaty te uiszczać bez zwłoki i w należnej wysokości, a pomimo wielu upomnień i ponagleń kierowanych z Urzędu Gminy konsekwentnie powiększają swoje zadłużenie. Działanie to możliwe jest na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747    z późn. zmianami). Przed samym odcięciem dostaw wody z wodociągu gminnego zainteresowane osoby zawiadomione zostaną ze stosownym wyprzedzeniem. Informujemy również, iż wznowienie dostarczania wody będzie mogło nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez odbiorcę zadłużenia. (UG)
04-11-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30