polski
Poniedziałek, 16 września 2019 r. Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
Konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych” - CENNE NAGRODY PIENIĘŻNE ! PULA NAGRÓD W KONKURSIE TO 35 TYS. ZŁ. !
WFOŚiGW w Łodzi organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do Konkursu mogą być zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie miejsc gnia

 CENNE NAGRODY PIENIĘŻNE ! PULA NAGRÓD W KONKURSIE TO 35 TYS. ZŁ. !

WFOŚiGW w Łodzi organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do Konkursu mogą być zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie miejsc gniazdowania ptaków, ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie, zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów, zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Mogą to także być prace podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

                    Do konkursu można przystąpić jeśli na swojej posesji, uczestnik prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody i nie są one związane w wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. Działania takie nie mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.    

TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH został przesunięty i obecnie karty można składać do siedziby Funduszu do 15.09.2011 r. (ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź). Regulamin Konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia można pobrać ze strony www.wfosigw.lodz.pl  -  zakładka „Dla beneficjentów – konkursy”.

Zachęcamy do udziału w Konkursie!

 

 

12-08-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30