polski
Wtorek, 02 czerwca 2020 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelit
W dniu 5.04.2016 r. został ogłoszony konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Beneficjentami mogą być:
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
podmioty wykonujące działalność leczniczą (wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),
instytucje naukowe,
jednostki badawczo-rozwojowe,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej,
legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:
a) usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
b) zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej
c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
d) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych.
Odbiorcami wsparcia w ramach realizowanych projektów mają być mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Szczególną grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego.

Alokacja jaką przewidziano na konkurs to 2,4 mln zł, z możliwością jej zwiększenia. Wnioski będzie można składać od 23 maja do 13 czerwca br., więc czasu na przygotowanie dokumentacji jest sporo. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na październik br.
25-04-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30