polski
Czwartek, 09 lipca 2020 r. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Przedsiębiorco! Spiesz się – ostatnia szansa na unijne dotacje (w województwie łódzkim).
To ostatnia szansa, aby skorzystać z unijnej dotacji. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako jednostka pośrednicząca w przyznawaniu środków unijnych w czerwcu ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

 

To ostatnia szansa, aby skorzystać z unijnej dotacji. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako jednostka  pośrednicząca w przyznawaniu środków unijnych w czerwcu ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

·         20 czerwca 2011 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz partnerstwa tych podmiotów. Całkowita wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi ponad 19 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 1,5 mln PLN. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa do 27 lipca 2011 r.

Na uzyskanie dofinansowania mają szansę projekty polegające na:

- zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,

- wprowadzeniu nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); - - zakupie niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych,

- uzyskiwaniu certyfikacji dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług (w powiązaniu z przedmiotem  inwestycyjnym projektu).

 

·         27 czerwca 2011 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne. Działanie przeznaczone jest dla mikro- i małych przedsiębiorstw z regionu łódzkiego działających na rynku dłużej niż 12 miesięcy. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach, małych przedsiębiorstwach i ich partnerstwach, rozumiane jako projekty inwestycyjne, w tym:

- działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych   lub  ulepszonych produktów/usług,

-  dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,

- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

-  modernizację środków produkcji,

- wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

W ramach w/w konkursu do rozdysponowania jest blisko 32 mln zł. Przedsiębiorca może otrzymać do 300 tys. dofinansowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do 29 sierpnia 2011 r.

 

Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: www.cop.lodzkie.pl w zakładce Konkursy. Zapraszamy również do naszego Punktu Informacyjnego, przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, tel.  42 230 15 55, 230 15 56, e-mail: info@cop.lodzkie.pl

 

08-07-2011
Szukaj w artykułach
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31