polski
Poniedziałek, 06 lipca 2020 r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Nagłówek
ukryj ukryj
Pogoda
Przyklejony Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 7 maja 2020 roku
Opublikowany: 2020-05-11

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rokicinach w 2020 roku.

11-05-2020
Przyklejony OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 35
Opublikowany: 2020-05-07

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 35

07-05-2020
Przyklejony Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
Opublikowany: 2020-05-05

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz istytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

05-05-2020
Przyklejony ARiMR - 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej
Opublikowany: 2020-05-05

ARiMR - 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej Od czwartku 7 majarolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymibądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocyw ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

05-05-2020
Przyklejony Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Opublikowany: 2020-05-05

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Rokiciny w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 955,00 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu celem zakupu sprzętu komputerowego

05-05-2020
Przyklejony INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ
Opublikowany: 2020-05-04

Dyżury psychologa oraz psychologa - terapeuty uzależnień w maju 2020 roku odbywać się będą w formie konsultcji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).

04-05-2020
Przyklejony Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach
Opublikowany: 2020-04-30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach Od 4 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

30-04-2020
Przyklejony Ogłoszenie Łódzkiego Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Opublikowany: 2020-04-30

Ogłoszenie Łódzkiego Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

30-04-2020
 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »  Last ›
Kontakt

URZĄD GMINY W ROKICINACH
Rokiciny-Kolonia

ul. Tomaszowska 9 
97-221 Rokiciny
ug@rokiciny.net  

Nr konta do wpłat
0889 85 0004 0090 0905 2777 0002

Nr konta do opłat za odpady komunalne
5589 85 0004 0090 0905 2777 0223


NUMERY TELEFONÓW
SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
tel.447195940, fax.44 7195 012 

WÓJT GMINY - kom. 731 777 477
SEKRETARZ GMINY - 44 7195 941
SKARBNIK GMINY - 44 7195 942
OBSŁUGA RADY GMINY
- 44 7195 943

REFERATY:
Referat Spraw Obywatelskich
·Meldunki, dowody, USC - 44 7195 009

Referat Finansowy
·Podatki i opłaty lokalne – 44 7195 953
·Księgowość - 44 7195 950

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
·
Kierownik referatu, gospodarka gruntami, sprawy drogowe, zajęcie pasa drogowego – 44 7195 945
·Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, oświetlenie uliczne – 44 7195 946
·Sprawy rolnictwa,podatek akcyzowy,numeracja porządkowa,
wycinka drzew – 44 7195 947

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Komunalnej
·Kierownik Referatu - 44 7195 975
·
Zamówienia publiczne  - 44 7195 975
·Gospodarka lokalowa, Inwestycje, fundusz sołecki -  44 7195 952
·Odpady komunalne, woda, ścieki – 44 7195 964; 44 7195 959

Referat Organizacyjny
· Biuro obsługi Rady Gminy - 44 7195 943
•Promocja, Kultura, Sport, Zdrowie, Organizacje pozarządowe,Współpraca międzynarodowa - 44 7195 949
•Informatyk – 44 7195 948

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach
tel.: 44 7195 956
tel./fax: 44 7195 957

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
tel.:
504 039 205

Urząd Gminy w Rokicinach czynny jest w dniach: 
poniedziałek, środa,czwartek w godzinach 8.00 - 16.00, 
we wtorki w godzinach 8:00 - 17.00
w piątki w godzinach 8:00-15.00
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 24
Odwiedzin w sumie: 1001847