polski
Poniedziałek, 06 lipca 2020 r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Nagłówek
ukryj ukryj
Pogoda
Przyklejony Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zawiadomienia, że w dniach 16.12.2019r

i 20.12.2019r. zostały wydane postanowienia Wojewody Łódzkiego Nr 244/19 i Nr 246/19 prostujące oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 243/19 z dnia 19.11.2019r., udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 od km 22+365 do km 26+566 w miejscowościach Łaznowska Wola,

30-12-2019
Przyklejony Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 19.11.2019r

decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 243/2019, udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 od km 22+365 do km 26+566 w miejscowościach Łaznowska Wola, Rokiciny Kolonia i Rokiciny, w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd".

30-12-2019
Przyklejony ŻYCZENIA
Opublikowany: 2019-12-20

ŻYCZENIA

20-12-2019
Przyklejony Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na rok 2019
Opublikowany: 2019-12-13

Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na rok 2019 Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na rok 2019 . W ramach zadania dokonano odbioru, transportu i unieszkodliwienia 137,680 Mg wyrobów zawierających azbest z 53 posesji z  terenu gminy Rokiciny w roku 2019.

13-12-2019
Przyklejony Ogłoszenie Wójta o III przetargu na sprzedaż drewna


12-12-2019
Przyklejony Zostań wolontariuszem
Opublikowany: 2019-12-09

Zostań wolontariuszem

09-12-2019
Przyklejony Życzenia
Opublikowany: 2019-12-06

Życzenia

06-12-2019
Przyklejony Życzenia
Opublikowany: 2019-12-06

Życzenia

06-12-2019
‹ First  « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »  Last ›
Kontakt

URZĄD GMINY W ROKICINACH
Rokiciny-Kolonia

ul. Tomaszowska 9 
97-221 Rokiciny
ug@rokiciny.net  

Nr konta do wpłat
0889 85 0004 0090 0905 2777 0002

Nr konta do opłat za odpady komunalne
5589 85 0004 0090 0905 2777 0223


NUMERY TELEFONÓW
SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
tel.447195940, fax.44 7195 012 

WÓJT GMINY - kom. 731 777 477
SEKRETARZ GMINY - 44 7195 941
SKARBNIK GMINY - 44 7195 942
OBSŁUGA RADY GMINY
- 44 7195 943

REFERATY:
Referat Spraw Obywatelskich
·Meldunki, dowody, USC - 44 7195 009

Referat Finansowy
·Podatki i opłaty lokalne – 44 7195 953
·Księgowość - 44 7195 950

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
·
Kierownik referatu, gospodarka gruntami, sprawy drogowe, zajęcie pasa drogowego – 44 7195 945
·Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, oświetlenie uliczne – 44 7195 946
·Sprawy rolnictwa,podatek akcyzowy,numeracja porządkowa,
wycinka drzew – 44 7195 947

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Komunalnej
·Kierownik Referatu - 44 7195 975
·
Zamówienia publiczne  - 44 7195 975
·Gospodarka lokalowa, Inwestycje, fundusz sołecki -  44 7195 952
·Odpady komunalne, woda, ścieki – 44 7195 964; 44 7195 959

Referat Organizacyjny
· Biuro obsługi Rady Gminy - 44 7195 943
•Promocja, Kultura, Sport, Zdrowie, Organizacje pozarządowe,Współpraca międzynarodowa - 44 7195 949
•Informatyk – 44 7195 948

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach
tel.: 44 7195 956
tel./fax: 44 7195 957

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
tel.:
504 039 205

Urząd Gminy w Rokicinach czynny jest w dniach: 
poniedziałek, środa,czwartek w godzinach 8.00 - 16.00, 
we wtorki w godzinach 8:00 - 17.00
w piątki w godzinach 8:00-15.00
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 29
Odwiedzin w sumie: 1001852