polski
Czwartek, 09 lipca 2020 r. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Nagłówek
ukryj ukryj
Pogoda
Przyklejony Informacja o kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technik rolnik
Opublikowany: 2020-07-07

Informacja o kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technik rolnik

07-07-2020
Przyklejony Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Opublikowany: 2020-07-06

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

06-07-2020
Przyklejony OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 56
Opublikowany: 2020-07-02

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 56

02-07-2020
Przyklejony HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2020 ROKU
Opublikowany: 2020-07-01


01-07-2020
Przyklejony Realizacja dróg gminnych w ramach dofinansowania z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Opublikowany: 2020-06-30

Realizacja dróg gminnych w ramach dofinansowania z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia-Kolonia Łaznów ( II etap) – 1+442,00 - 2+239,77”.

30-06-2020
Przyklejony Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

30-06-2020
Przyklejony Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny.

29-06-2020
Przyklejony Wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej


29-06-2020
 1 2 3 4 5 6 »  Last ›
Kontakt

URZĄD GMINY W ROKICINACH
Rokiciny-Kolonia

ul. Tomaszowska 9 
97-221 Rokiciny
ug@rokiciny.net  

Nr konta do wpłat
0889 85 0004 0090 0905 2777 0002

Nr konta do opłat za odpady komunalne
5589 85 0004 0090 0905 2777 0223


NUMERY TELEFONÓW
SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
tel.447195940, fax.44 7195 012 

WÓJT GMINY - kom. 731 777 477
SEKRETARZ GMINY - 44 7195 941
SKARBNIK GMINY - 44 7195 942
OBSŁUGA RADY GMINY
- 44 7195 943

REFERATY:
Referat Spraw Obywatelskich
·Meldunki, dowody, USC - 44 7195 009

Referat Finansowy
·Podatki i opłaty lokalne – 44 7195 953
·Księgowość - 44 7195 950

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
·
Kierownik referatu, gospodarka gruntami, sprawy drogowe, zajęcie pasa drogowego – 44 7195 945
·Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, oświetlenie uliczne – 44 7195 946
·Sprawy rolnictwa,podatek akcyzowy,numeracja porządkowa,
wycinka drzew – 44 7195 947

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Komunalnej
·Kierownik Referatu - 44 7195 975
·
Zamówienia publiczne  - 44 7195 975
·Gospodarka lokalowa, Inwestycje, fundusz sołecki -  44 7195 952
·Odpady komunalne, woda, ścieki – 44 7195 964; 44 7195 959

Referat Organizacyjny
· Biuro obsługi Rady Gminy - 44 7195 943
•Promocja, Kultura, Sport, Zdrowie, Organizacje pozarządowe,Współpraca międzynarodowa - 44 7195 949
•Informatyk – 44 7195 948

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach
tel.: 44 7195 956
tel./fax: 44 7195 957

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
tel.:
504 039 205

Urząd Gminy w Rokicinach czynny jest w dniach: 
poniedziałek, środa,czwartek w godzinach 8.00 - 16.00, 
we wtorki w godzinach 8:00 - 17.00
w piątki w godzinach 8:00-15.00
Statystyki
Odwiedzin dzisiaj: 262
Odwiedzin w sumie: 1003258